7000 7020
ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δίνει το προσωπικό σας στιλ διακόσμησης στο χώρο. Θα πρέπει να είναι επαρκής τόσο ώστε να μη γίνεται ενοχλητικός και ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και γενικά να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας εύκολα και με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τι περιλαμβάνει μια ηλεκτρολογική μελέτη;

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Τι είναι το έξυπνο σπίτι;

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
Οι εργασίες που αναλαμβάνει η εταιρεία μας εκτελούνται από έμπειρο τεχνικό πρόσωπο το οποίο αποτελείται από διπλωματούχους τεχνίτες στην ειδικότητα τους και έμπειρους βοηθούς.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται συστηματικά με σεμινάρια που γίνονται από εμάς αλλά και από εταιρείες υλικών και εργαλείων με τις οποίες συνεργαζόμαστε.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός, διασφαλίζουμε πως η κατασκευή θα γίνει ομοιόμορφα, συντονισμένα και τεχνικά ορθά και αφετέρου, πως τα υλικά και τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο προσφέροντας αξιοπιστία, ποιότητα και αντοχή στον χρόνο.

Οι εργασίες εκτελούνται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και κορυφαία υλικά από την επίβλεψη μηχανικού ενώ ο σωστός προγραμματισμός σε συνδυασμό με την εμπειρία των συνεργείων μας εξασφαλίζει εγγυημένο αποτέλεσμα εντός του συμφωνημένου χρόνου παράδοσης.

Τα συνεργεία μας έχουν μάθει να εργάζονται συντονισμένα, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας και διατηρώντας την τάξη και την καθαριότητα στους χώρους των εργασιών. Επίσης, στα πλαίσια της κάλυψης του επείγοντας και όταν είναι απαραίτητο ένας τεχνίτης να επέμβει ή να συνεχίσει τις εργασίες ενός άλλου, ακολουθείται αυστηρή τυποποίηση των επί μέρους μεθόδων εγκατάστασης, ώστε με ευκολία να διατηρείται η ομαλότητα και η συχνή των εργασιών χωρίς χρονοτριβές.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενισχύεται, επίσης, με ιδιόκτητο στόλο επαγγελματικών οχημάτων σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με τον όγκο των υλικών που πρέπει να διακινήσουν. Το κάθε φορτηγό διαθέτει μόνιμα ένα βασικό εξοπλισμό εργαλείων και υπεύθυνο οδηγό. Η συγκεκριμένη οργανωτική δομή παρέχει ευελιξία και ταχύτητα, ώστε να είμαστε εκεί που μας χρειάζεστε τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
© Copyright 2012, Electroklima Ltd. All rights reserved.
Designed by: Blue Lizard Web Concepts | Powered by: Tecvault