7000 7020
ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δίνει το προσωπικό σας στιλ διακόσμησης στο χώρο. Θα πρέπει να είναι επαρκής τόσο ώστε να μη γίνεται ενοχλητικός και ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και γενικά να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας εύκολα και με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τι περιλαμβάνει μια ηλεκτρολογική μελέτη;

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Τι είναι το έξυπνο σπίτι;

ΓΡΑΦΕΙΟ
Το προσωπικό του γραφείου μας, συμμετέχοντας ενεργά στον προγραμματισμό και την εξέλιξη των τεχνικών εργασιών, γνωρίζει όλες τις υποθέσεις, συνεργασίες, προμηθευτές και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και είναι σε θέση να σας εξυπηρετήσει διευκολύνοντας την ομαλή ανάπτυξη του έργου σας.

Η εταιρεία μας τηρεί αρχείο για κάθε έργο, το οποίο περιέχει σχέδια, μελέτες, προσφορές, ημερολόγια εργασιών, κινήσεις υλικών, φωτογραφίες, χρήσιμα τηλέφωνα και γενικότερα όλα τα δεδομένα που πρέπει να υπάρχουν και να είναι άμεσα διαθέσιμα για μια σωστή και αποτελεσματική συνεργασία.

Οι υπάλληλοι του γραφείου μας έχοντας πολυετή πείρα στην εταιρία μας και με τη καθοριστική υποβοήθηση του καλά οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος, που διαθέτουμε, μπορούν να βρίσκουν και να παρέχουν πληροφορίες επιλύοντας απορίες και προβλήματα.
© Copyright 2012, Electroklima Ltd. All rights reserved.
Designed by: Blue Lizard Web Concepts | Powered by: Tecvault