7000 7020
ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο φωτισμός είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι που δίνει το προσωπικό σας στιλ διακόσμησης στο χώρο. Θα πρέπει να είναι επαρκής τόσο ώστε να μη γίνεται ενοχλητικός και ταυτόχρονα να δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον και γενικά να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας εύκολα και με τη λιγότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τι περιλαμβάνει μια ηλεκτρολογική μελέτη;

ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Τι είναι το έξυπνο σπίτι;

ΑΠΟΘΗΚΗ
Η αποθήκη μας αναπτύσσεται σε χώρο 250τ.μ., την οποία ελέγχει και διαχειρίζεται έμπειρος, μόνιμος αποθηκάριος.

Η αποθήκη μας περιλαμβάνει ταξινομημένα υλικά με κωδικοποίηση, που τα εντάσσει στο πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας, τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη τη γκάμα των εργασιών μας και χρησιμοποιούνται, είτε για να καλύψουν άμεσα και γρήγορα κάποια ανάγκη σας ή για να μπορείτε ανά πάσα στιγμή για να δείτε τα υλικά που χρησιμοποιούμε.

Ο αποθηκάριος καταγράφει λεπτομερώς τις κινήσεις των υλικών από και προς τα έργα, ώστε να ελέγχονται και να τεκμηριώνονται μεγέθη των εγκαταστάσεων αλλά και για να γίνεται ανανέωση των υλικών ώστε το απόθεμα να μην πέφτει κάτω από το συγκεκριμένο όριο, το οποίο έχει οριστεί ύστερα από πολυετή συλλογή και ανάλυση στοιχείων.

Στην αποθήκη μας επίσης βρίσκονται όλα τα εργαλεία με τα οποία εξοπλίζονται οι τεχνικοί μας για να εργάζονται με ασφάλεια, γρήγορα, συντονισμένα και αποδοτικά.

Όλα τα εργαλεία, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύγχρονο και εξειδικευμένο, φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ συντηρούνται τακτικά και αντικαθίστανται από πιο εξελιγμένα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εκτός των συνηθισμένων απαραίτητων εργαλείων, διαθέτουμε εξοπλισμό, που άλλες αντίστοιχες εταιρείες ή εργολάβοι αναγκάζονται να ενοικιάζουν ή να αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν με εύλογα συνεπακόλουθα στο κόστος ή ποιότητας της δουλειάς τους.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία με τους προμηθευτές μας ώστε να ενημερωνόμαστε πρώτοι για οποιαδήποτε αλλαγή ή αναβάθμιση σχετικά με υλικά ή εργαλεία ώστε η αποθήκη μας να είναι πάντα σε θέση να καλύψει τις ανάγκες των συνεργείων μας.
© Copyright 2012, Electroklima Ltd. All rights reserved.
Designed by: Blue Lizard Web Concepts | Powered by: Tecvault